Nikosta sanottua

Kommentteja entisiltä ja nykyisiltä yhteistyökumppaneilta ja työkavereilta. Jos haluat oman kommenttisi tälle sivulle, käytä tätä lomaketta!

Katja Hänninen

”Niko hallitsee nopean ja tehokkaan viestinnän ja tekee työnsä huolellisesti. Tarvitsemme puoluesihteeriksi henkilön, joka sitoutuu aidosti edistämään puolueen näkyvyyttä ja toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenistön ja sidosryhmien kanssa. Nikosta saamme osaavan ja luotettavan puoluesihteerin, jonka sydän sykkii vahvasti vasemmalle.”

Katja Hänninen, kansanedustaja

Markku Palokangas

”Niko Peltokangas on yhteistyökykyinen moniosaaja. Hän on sopiva yhdistelmä kokemusta ja uudistajaa. Niko Peltokangas on hyvä valinta Vasemmistoliiton puoluesihteeriksi.”

Markku Palokangas, Vasemmistoliiton ay-valtuuskunnan puheenjohtaja

 

Veli Paasimaa”Nikon tuntien tiedän hänen olevan asioihin perehtyvä ja kantaaottava. Hänen vasemmistolainen uutteruus on vaikuttavaa, siksi minulla on helppo suosittaa häntä Vasemmistoliiton puoluesihteerin tehtävään.”

Veli Paasimaa, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja

ahlakorpi”Eniten ihailen Nikon kykyä nähdä toisten ihmisten potentiaali ja auttaa heitä toteuttamaan tavoitteitaan. Hän on puheenjohtajan luotettava tuki ja turva. Niko on strateginen ajattelija ja työn organisoija, kärsivällinen, lempeä ja samalla sopivan vaativa itselleen ja muille. Yksi merkittävä osoitus Nikon osaamisesta ovat viime eduskuntavaalit, kun hän vei oman ehdokkaansa läpi Oulun vaalipiiristä.”

Anni Ahlakorpi, Vasemmistonuorten puheenjohtaja

tervo”Puolueen näkyvyyden ja viestinnän kehittäminen tulee nostaa kärkiasiaksi. Niko on viestinnän moniosaaja, jonka kokemusta kannattaa käyttää hyödyksi. Hänellä on kokemusta ja näkemystä puoleen kehittämiseen. Myös kaupallisen alan koulutuksesta on hyötyä puoluesihteerin tehtävässä. Niko on sitoutunut ja pitkän linjan vasemmistolainen järjestötoimija,jolla on laajat yhteistyöverkostot ympäri Suomea. Siksi uskallan suositella Nikoa seuraavaksi Vasemmistoliiton puoluesihteeriksi.”

Kati Tervo, Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja

jarvenpaa.png”Olen oppinut, että hyvillä yhteistyötaidoilla ja hyvin perusteltuja ideoita tarjoamalla saa usein tavoitteitaan läpi. Niko Peltokankaalta ei puutu kumpaakaan. Niko tuo helpostilähestyttävän persoonansa mukaan työhön, jolta on aina lupa odottaa paljon. Olipa kyse lehden tai puoluesihteerinä puolueen uudistamisesta, olen varma, että Niko on oikea ihminen sitä tekemään. Valitaan Niko ottamaan irti Vasemmistoliiton koko potentiaali.”

Jari Järvenpää, Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja 2015

turkia”Nikon kanssa paljon yhteistyötä Vasemmistonuorissa tehneenä tiedän, että Niko hoitaisi myös puoluesihteerin työt erinomaisesti. Haluaisinkin mielelläni nähdä Nikon työpanoksen puolueen käytössä.”

Henri Turkia, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu, konduktööri/luottamusmies

happo”Niko on tuoreesti ajatteleva, inhimillinen ja mutkaton. Hän on luotsannut Libero-lehteä hyvällä asenteella ja hänellä on varma ote sekä asiantuntemus poliittisessa viestinnässä. Niko katsoo myös sinne, mikä saattaa valtavirralta jäädä huomaamatta.”

Laura Happo, kuvajournalisti, Liberon tekijä

 

manninen”Niko perehtyy asiaansa ja pohtii asioita monesta näkökulmasta. Niko on keskustelevainen ja osaa ottaa huomioon toisten ihmisten mielipiteet sekä kunnioittaa toisten mielipiteitä. Määrätietoinen ihminen, joka haluaa kehittyä ja kehittää ympäröivää maailmaa. Myös hyvä esimies, ja osaa johtaa ihmisiä työssä eteenpäin.”

Marjaana Manninen, virkamies valtiolla, Nikon entinen johdettava

kivela”Olen työskennellyt Nikon kanssa läheisesti ollessamme samaan aikaan töissä Vasemmistonuorissa. Niko on mukana politiikassa muuttamassa asioita. Niko on sitkeä, omistautunut ja näkemyksellinen. Nikolla on monipuolinen kokemus politiikan eri osa-alueilta ja hänellä on halu uudistaa Vasemmistoa. Haluan puoluesihteeriksi henkilön, jolla on taitoa kehittää avoimempaa liikettä, strategisempaa poliittista aloitteellisuutta ja vakuuttavaa viestintää. Siksi tuen Nikoa.”

Mai Kivelä, toiminnanjohtaja, Vasemmistonuorten pääsihteeri 2013—2015

kettunen”Vasemmistonuoret on hyötynyt merkittävästi Nikon kokemuksesta politiikan eri areenoilta ja kyvystä erottaa suuret asiat pienistä. Työntekijöiden hyvinvointi on Nikolle tärkeää ja hän on ollut valmistelemassa Vasemmistonuorille työehtosopimusta. Lisäksi hänellä on työpaikan paras musiikkimaku ja hyväntuulisin nauru.”

Antti Kettunen, Vasemmistonuorten pääsihteeri

dellinger”Niko tajuaa viestintää. Hän ymmärtää, mikä menee mediassa läpi, miten asia kannattaa sanoa ja mitkä on avainsanoja. Ennen kaikkea hän tietää, mikä näyttää ja kuulostaa hyvältä. Niko on Suuri Kommunikaattori ja haluan, että hänet valitaan tähän hommaan, koska kukaan muu ei osaa noita asioita niin hyvin kuin Niko.”

Misha Dellinger

kari”Haluaisin nähdä Nikon puoluesihteerinämme. Yhteistyömme perusteella tiedän, että Nikolla on hyvät verkostot, taitoa ottaa muut huomioon ja innostaa toimimaan. Hänellä on monipuolista kokemusta politiikasta: Niko on toiminut mm. eduskunta-avustajana, ja tiedän, miten laajaa osaamista, luottamusta ja sitoutumista kyseinen työ vaatii. Nikolla on myös kokemusta ay-toiminnasta toimittuaan työpaikkansa luottamusmiehenä, ja hän on ansioitunut aktiivisena työyhteisön edunvalvojana.”

Niina Kari, kurssisihteeri, työsuojeluvaltuutettu, entinen eduskunta-avustaja

janatuinen”Olen tuntenut Nikon vasta lyhyehkön ajan, mutta hän on tehnyt minuun vaikutuksen asiantuntevuudellaan sekä erinomaisilla viestintätaidoillaan. Nikon avulla Vasemmistoliitosta tehdään jäsenlähtöinen puolue, joukkoliike, joka vie yhteiskuntaamme kohti tasa-arvoista, oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Suosittelen Nikoa lämpimästi puoluesihteerin tehtävään.”

Sari Janatuinen, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston 2. varapuheenjohtaja

peltokoski”Niko on proleäly, jolla on strategista näkemystä ja pitkäjänteistä sisua. Uskon, että Nikon myötä Vasemmistoon syntyisi uutta toimintaa, joka uudistaisi liikettä.”

Jukka Peltokoski

 

 

makipaa”Nikolla on näkemystä ja osaamista viedä Vasemmisto suuntaan, mihin sen kuuluukin mennä: ajankohtaiseksi, asiantuntevaksi ja näkyväksi vaikuttajapuolueeksi. Osaamisen lisäksi Nikolla on lämmin sydän ja hyvän yhteistyön asenne, mitä puoluesihteerin roolissa tarvitaan.”

Anna Mäkipää
(kuva: Salla Niemi)

martins”Osallistavaa vuoropuhelua, yhteisiä ratkaisuja, selkeää viestintää ja rohkeaa haastamista. Uutta otetta, puitteitten luomista, tilan antamista, liikkeen rakentamista, punaista ja vihreää on Nikossa nähtävissä.”

Sirpa Martins

 

pihlaja”Olen huomannut Nikon olevan usein poliittisissa keskusteluissa hän on se, joka ottaa vastuunkantajan roolia ja huolehtii siitä, että jokainen tulee kuulluksi. Nikon ympärillä ilmapiiri pysyy hyvänä. Hän osaa olla sovitteleva ja kuunteleva arvostavalla tavalla.”

Kirsi Pihlaja, Helsingin varavaltuutettu, nuorisotyön suunnittelija, psykoterapeuttiopiskelija
(kuva: Eetu Komsi)

suldaan”Suosittelen Nikoa puoluesihteeriksi, koska hän saisi aktivoitua puolueen potentiaaliset äänestäjät nuorista vaariin. Niko tuo Vasemmistonuorista paljon aktiivisuutta.”

Suldaan Said Ahmed

 

 

matinlauri”Nikon kanssa olemme toimineet Raahen kunnallispolitiikassa. Mieleen on jäänyt erityisesti vuoden 2012 kuntavaalit, jolloin Nikolla oli merkittävä rooli uusien ja nuorempien ehdokkaiden kampanjassa. Puoluesihteerinä hän olisi paras henkilö ohjaamaan tulevat sukupolvet puolueen jäseniksi ja kannattajiksi.”

Juho Matinlauri, Raahen opetuslautakunnan vpj

yrttiaho”Niko Peltokangas on vasemmistolainen feministi eli henkilö, joka ymmärtää yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon liittyviä ongelmia monipuolisesti. On tärkeää että puolueessa toimii sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät rakenteellista epätasa-arvoa, mistä se johtuu ja mitä sille pitäisi tehdä.”

Riikka Yrttiaho