Ryhmäpuheenvuoro hallinnon uudistamisesta

Vasemmistoliiton ryhmäpuhe 14.12.2015 hallinnon uudistamisesta:

Raahen kaupungin uutta hallintomallia on valmisteltu keväästä lähtien. Lopullinen esitys ei suurilta linjoiltaan juuri eroa aivan ensimmäiseksi hahmotellusta mallista vaikka onkin sitä hieman parempi. Uudistuksen vahvimpana lähtökohtana on ollut organisaation pienentäminen ja muiden arvojen edistäminen on ollut alisteista tälle. Välittömiä henkilöstövaikutuksia uudistuksella ei näytä olevan eikä sitä tehdä taloudellisilla perusteilla. Kuntaliitosten muovaama organisaatio ei välttämättä ole ihanteellinen, ja haasteena onkin ollut ihanteellisen määrittely sekä erilaisten visioiden sovittaminen sen ympärille. Arvioin tässä esitettyä lautakuntamallia Vasemmistoliiton valtuustoryhmän tärkeänä pitämien periaatteiden kannalta.

Raahen Vasemmistoliiton järjestämissä keskustelutilaisuuksissa hallinnon uudistuksen valittuun linjaan on suhtauduttu hyvin kriittisesti, ja olemme antaneet siitä yhtä kriittisiä lausuntoja. Suurimpia huolenaiheita on ollut kolme: demokratian vähentyminen, päätöksenteon asiantuntemuksen vähentyminen ja päätöksentekijöiden kuormittaminen sekä kunnallisten luottamustoimien houkuttelevuuden säilyminen.

Kansanvaltaisuus on nähdäksemme vähintään yhtä vahvasti määrällistä kuin laadullista. Luottamushenkilöiden valtaa voidaan vahvistaa laadullisesti suhteessa viranhaltijoihin, mutta vallan keskittäminen entistä harvemmille vähentämällä päätöksentekoon osallistuvien kuntalaisten määrää on yksinkertaisesti kansanvaltaisuuden vähentämistä. Jos tarkastellaan luottamushenkilöiden määrää nyt käsittelyssä olevissa lautakunnissa, niissä on tällä hetkellä 93 varsinaista jäsentä. Uudessa mallissa heitä olisi 45, mikä on 52 prosenttia vähemmän kuin nykyään. Vasemmiston viimeisin esitys olisi vähentänyt lautakuntapaikkoja noin 40 prosentilla.

Uudistuksen valmistelun loppupuolella kuvioon lisättiin kehittämislautakunta. Ennen sitä pitkään esillä olleessa minivaihtoehdossa esitettiin jopa 63 prosentin vähennystä lautakuntademokratiaan. Malli kohentui myös viimeisessä hallituskäsittelyssä, kun valtuuston varapuheenjohtajat irrotettiin lautakuntien puheenjohtajuuksista ja näin säilytettiin kolme merkittävää luottamustointa.

Luottamushenkilöiden väheneminen vaikuttaa myös päätöksenteon asiantuntemukseen ja luottamustoimien kuormittavuuteen. Jos – ja toivottavasti kun – luottamushenkilöiden nykyiset tehtävät jaetaan jäljelle jääville poliitikoille, he tarvitsevat enemmän aikaa tehtävien hoitamiseen ja ennen kaikkea perehtyäkseen käsiteltäviin asioihin. Lautakuntien yhdistäminen ja niiden toimintakenttien laveneminen vähentävät mahdollisuuksia nimetä lautakuntiin alojen erityisosaajia. Kehittämislautakunta hieman vähentää varsinkin kaupunginhallituksen kuormittavuutta, mutta Vasemmistoliiton ryhmä on erityisen huolissaan tulevaisuuslautakunnasta, joka ollaan muodostamassa neljästä nykytoimielimestä. Varhaiskasvatuksen, opetuksen, nuorisotyön, kulttuurin tai liikunnan asiantuntijoita on runsaasti, mutta koko paketin hyvin hallitsevia kuntalaisia on vähemmän. Olisimme halunneet jakaa lautakunnan vielä kahtia varmistaaksemme taloudellisesti pienempien mutta tärkeiden kokonaisuuksien laadukkaan päätöksenteon. Vaarana on päätösvallan delegoinnin lisääntyminen. Tässä muodossaan uudistus haastaa aivan uudella tavalla luottamushenkilöiden perehdytyksen ja resursoinnin tehtäviinsä.

Luottamushenkilöorganisaation rakenne vaikuttaa kunnallisten luottamustehtävien houkuttavuuteen. Vaikka ehdokkaita asettavilla järjestöillä on oma vastuunsa toiminnan kiinnostavuudesta, moni kunnallisvaaleissa ehdokkaaksi lähtevä pohtii vaikuttamismahdollisuuksiaan myös siinä todennäköisessä tilanteessa, ettei pääse valtuustoon. Siksi on hyvä, ettei lautakuntien jäsenyyksiä olla rajaamassa vain valtuutetuille, kuten valmistelutyössä pitkään esitettiin.

Uudistuksessa esitetty lähidemokratiamalli sopii supistavaan ja keskittävään linjaan, mutta se avaa uuden suunnan kuntalaisten osallistumisen kehittämiselle. Kun lähidemokratiahallituksen toiminta alkaa muotoutua, on tärkeää, että se on kaikille avointa, yhdistysdemokratiasta riippumatonta, aktiivisesti kuntalaisten mielipiteitä luotaavaa sekä asuinalueiden omaehtoista kehittämistä tukevaa. Ratkaisevaa mallin toimivuuden kannalta on lähidemokratiatoiminnan riittävä resursointi sekä kuntalaisosallistumisen sähköisten palvelujen kehittäminen käyttäjälähtöisesti. Päätöksentekijöiden kannattaa huomata, ettei esityslistan liitteenä oleva lähidemokratiamalli ei ole se, jota nyt ollaan hyväksymässä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmällä ei ole yhteistä kantaa hallinnon uudistukseen. Mielipiteiden moninaisuus kuvastaa myös kaupunkilaisten ajatuksia uudistuksesta.

Jos valtuusto päättää toteuttaa hallinnon uudistuksen esitetyssä muodossa, alkaa työ yksityiskohtien viemiseksi hallinto- ja muihin sääntöihin. Demokratian, asiantuntemuksen, kuormittavuuden ja houkuttavuuden haasteisiin voi vielä yrittää vastata jollain tavalla jatkotyössä. Niitä tulee myös arvioida vuonna 2018, kun uusien lautakuntien toiminnasta on vuoden verran kokemusta. Silloin tulee myös olla valmiutta tehdä parempia päätöksiä, jos uudistus toimiikin tavoitteitaan vastaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.